Εκδηλώσεις για τη Ειρήνη 

Η παιδική Σημαία της Ειρήνης στο Ζάππειο, 25 Μαίου 1996

Screen Shot 2019-06-18 at 9.02.58 PM.png

1/2

Εκτίμηση, απόψεις και γνώμες

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Σύναξη Ειρήνης Ζάππειο 9 Οκτωβρίου 1997 

Screen Shot 2019-06-18 at 9.13.53 PM.png

Εκτίμηση, απόψεις και γνώμες

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Σύναξη Ειρήνης, 15 Δεκεμβρίου 1998 

1/4

Εκτίμηση, απόψεις και γνώμες

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Subject to copyright - Official work done by Anna Laoutari Gritzala